Giv en kop Kaffe

I dag er Azure webinterface blevet rigtig god i forhold til hvad det var for år tilbage. 

Der er dog stadig mange ting som er lang letter at gøre via PowerShell. 

Det er også blevet super let at forbinde til Azure via PowerShell og det er det jeg vil gennem gå i dag.

PowerShell 7.0.6 LTS, PowerShell 7.1.3 eller nyere er den anbefalede version af PowerShell til brug med Azure Az PowerShell-modulet på alle platforme.

Først skal du bruge Azure Az PowerShell-modulet.
Åben powershell som administrator og kør følgende kommandoer.

set execution policy til Remote signed og tryk på Y når promted.

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

Kør så denne i samme powershell vindu, eventuelt med -AllowClobber parameter på tilsidst.
Har du problemer så tjek offline install her https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/azure/install-az-ps?view=azps-7.1.0

Install-Module -Name Az -Scope CurrentUser -Repository PSGallery -Force

Det var faktisk det. du kan nu forbinde til Azure blot ved at skrive connent-azaccount i powershell som så vil bede dig for login oplysninger. 

Connect-AzAccount

Dette er hvad jeg bruger mest.

$Credential = Get-Credential
Connect-AzAccount -Credential $Credential

Connect-AzAccount -Tenant 'xxxx.onmicrosoft.com' -SubscriptionId 'yyyy-yyyy-yyyy-yyyy'

Der findes mange muligheder og du kan læse om dem https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/az.accounts/connect-azaccount?view=azps-7.1.0

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *